a�?c�??��a?�cs�?��e��?��a�?

A� Creators Group MaC

a?Sa?Za��a???S�e?�
a?�a?Sa�?a?�a??a�??�?a??a?sc�?
2009a??8???i?s?��e?z15?��
a�?a??c��a?�a??a��
a?�a?Sa�?a?�a??a�?
a�?a??a�?a��a�?a??a�?a��a?�a??a?�MAC
a�?MACa?�a??a�?a�?a??a?�a��
CDi?sa?�a��a��c��a��ADi?sa?�e��?��a?�
Ci?s?�?a?�c?Z?��a��Di?sa?Se��a�????
c��44a�z ?�???�c�???�a??a�Se?z
?��e?ze??e�� a��a??a??a�?a??a�Se?z c��1e?? c��3a?�

誠摯邀請你成為好朋友-->

不是天生麗質的藝術家,亦不是才華洋溢的設計師,但用心欣賞美的事物,並追求實踐在生活美學中。 現在,更學著用網路探索世界各地的創意設計,發現不同生活文化以及觀點,在ㄇㄞˋ點子和大家分享這一切!