2015c�?a��?S�c??i??Q’reme Hotel

e?�e??c?�a?�

Q’reme Hotel ???a?�a?�??�a????�e��aSYe??cs�e?�e???�Yi??e??a?�aS�a??a��a?�e�Ye??e�?e�?a��cz�e�?e�?a��a��

 

a��a??e???�Ya?�???a�?c�????e?Zc?�

a?�a?�e??a?�e�??�?a�???�a��a???��e��a?Ya??a??a�?

???c��c�?c�Ya?�a��a?�?��i??c?�a?�e?�e�Scs�??�a?�???a�?a��e?????cs�?��a?�aZ�e??a�?i??e�?c�?c??a��a��??�e��a??a?�???cs�?��?�?a�?c�?e??i?????a?�a��e?za????�e�?cs�a?�a��

a��a??a?�a?�e��a?Ya??a??a?�a??i??c�?c?????a��a??e????�a��?��a?Scs�c�?e??

a?�e��a��c�?e????�?��a��a?�e��e?�e�Scs�a??a??e?�???i????�???e��e�?a��a???��a?�i??a�??�?e��a��a?�???c��a??cY?i????�???a????�??se�?a��a?�e??a�?a��

?�?a�se�?c�?a??e�?e?�i??a?�aS�a??a??

?�??????�a��?�?a�se�?a?sa�?a??cZ�cs�?�?a??i??a??a?�a??a?�a?�e�?e�?a��a�?a?�e??a�?e�?a��a��
a��

a??a�?a��c??

Q’reme =a�?cure mea�?i??c�?a?�a?�a?�e�Ye??e�?a�??�?e�Se�?a��cs�?�Ya�?a��a??a�?e?za??c�?a?�a��e??c?�i??a��az�???a?�a?�??�a???�?a??c?�??�e��aSYe??cs�?�Ya�?i??e��a?�?�Ya�?cs�a?�e�?e???��???a?�aS�a??e??e�?e�?a��a�?cz�e�?e�?a��i??c�?a??a?�a?�a��a�?e�?e?�a�?a??c?�??�e��a��

e��c��??�a��??�??�a?�a��???a??c?�e�?aYYcs�a�?e��i??a?�a??a��a�???�a?�e�?e?�??�c��cs�e??c?�i??c�?c??a��a?�??�e??a??e�?a�?e�?e?�c�?a??e?????e�Sa?�??�e�?a��

c�?a?�e��a��a��cz�e�?e�?a��i????�a��?�?a?� Big Five Personality Testa�?a??az�a???�?a?�e?za�?a?�c?�a??c?�e?�a�Zcs�a��?��??�e��c��i??e��e��e�?e�?aYYcs�c�?a??i??c�?a�???�a��cs�c�???�e??a??i??e��a��a��e??a?�a??e�?e��a�?e??e�??�?a�scs�e�?a��a��

 

a??a�?cs�c�?e�?e?�a?�e�z

?�Ya�???�a??c?�??�e��cs�aSYe??i??e??a?�e�Ya?�aS�a??a��e??e�?a�?cz�e�?e�?a��a��a??c?�??�e��??�a??c?�c�??z?i?????c?�c�??z?e?????c�????a?Sa??e��cs�a???�?c?�a?�a��

e��a?�a???�???�?��a��???e��e?�e�Scs�a??a??e?�???i????�a?�a??e�?a��a??cY?e?�i????�???a????�??se�?a��a?�e??a�?a��a��?��??�a��a��??�e��c�??z?a?�e��a?�i????�e��a??a??a�?a?�a?�a?Sc��a�???Za??c��c��a�?e�Sa��a�?i??a??a?Sc��e????�?��a��a��a��a?�e??a�?cs�?�???�a��

 


a�???� Q’reme Hotel

a�??�?c��c?�a��e?�e??e�� a��c�?c�� a��c?�c�?e�?

a?�c��e�?c??a?�c?�a��a�?a?�?��a�??��a�?c?�
a�?cZYe??a�?e��a??a��a�????a???��a�?a��a??a��a��

c�?c��A�i??A�c?�c�?e�?

 

a��e�?e?�e?S

a�?a�?cs�a?�?��a??e?�a?�a�?| Facebook
?��e�� 2015/05/29~05/31

a��?�?a?�e��i??e��eZ�a�sc?�c�?e�?a��a�Si?�

誠摯邀請你成為好朋友-->

最大的興趣是跟大家分享全世界各的靈感,每天在一個充滿咖啡香和茶香的環境蒐集靈感,再將這些靈感分享給所有人,希望能夠建立一個每天都有新靈感的好空間。