a�?e?�e?�??? e��???c�?

e��e??i????�a��c�?a?�a??c??a????�e??a?�a??a�?a�?e?�e?�???a�?

a��?z??�???�e?�e�?a??c�?i??e��??�c��a?�e��a??a????�?Z??�Sa???��??�a�scs�?�?a??i??e�scY???�e??a?�a��a��a??i??a��e??a��a??c�?e�?a?�a?�a?�e?�????�?a?�c�?e��a?�

e��?��a?�a��i??e??a?�a?�a?�e?�???a?�??�a?�c�?e�??Z??�S????�?i??e��a��a��a��c?�cz�e�?a??c�?e�?c?�i??a??e�?c��a??e�?e�?a�si??a??e?�???a��e��e??c�?a��i??

 


 

c�?e�?i???Z??�S????�?e????Z

a��a????�c�?

a??a�?a�?e?�e?�???a�?a?�e?za?�cs�a?�c��?Z??�S????�?
a�?e?�a??c�?e��e�?e??a�??�?a??a�?a�?e??a�?a?Sa?�?�?e��a??i??a?�?��a��??�?��a?�c�?i?�
??Ya??c�??��a?�e�???�c��e��a??a????�?Z??�Sa???��??�a�scs�?�?a??i??e??a?�a��a��a??a��

?Z??�S??�c�� | ?Z??�S????�???�a?�?��a��

 

————-

 

a��a????�c�?a��c�??�??�?a??

a??a�?a�?e?�e?�???a�?a?�e?za?�cs�a?�c��?Z??�S????�?
a�?e?�a??c�?e��e�?e??a�??�?a??a�?a�?e??e��a??i??a?�?��a��??�?��a?�c�?i?�i??a?�a??a?�a?�?�?e�?e��a??a��
a??c�??��a?�e�???�c��e��a??a????�a�scs�?�?a??e??a?�a��a��a??a��

?Z??�S??�c�� | ?Z??�S????�???�a?�?��a��

 

————-

 

a��a????�c�?a��c�?a???�?a??a?�a?�

a??a�?a�?e?�e?�???a�?a?�e?za?�cs�a?�c��?Z??�S????�?
a�?e?�a??c�?e��e�?e??a�??�?a??a�?a�?e??a�?a?Sa?�?�?e��a??i??a?�?��a��??�?��a?�c�?i?�a��
e�?a??c�?e��a?�?�?e�?e��a???��i??a?�a?�a????�?Z??�S????�???�e?�??�?Z??�S????�?e?za??e��a?�?�?a??e�?e??c�Ya??a�?a��
a??c�??��a?�e�???�c��e��a??a????�a�scs�?�?a??e??a?�a��a��a??a��

?Z??�S??�c�� | ?Z??�S????�???�a?�?��a��

 

 

a??e�?e?�?�� a?�c??a��c�?CCe??c��
?�?a�sCC?Z??�Se��e�?i??e�?e��a�?c�?

誠摯邀請你成為好朋友-->

最大的興趣是跟大家分享全世界各的靈感,每天在一個充滿咖啡香和茶香的環境蒐集靈感,再將這些靈感分享給所有人,希望能夠建立一個每天都有新靈感的好空間。